Witamy na oficjalnej stronie
Koła Przemyskiego Klubu Łowieckiego
PONOWA

 
 

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa na adres dzierżawcy obwodu łowieckiego (w tym wypadku PKŁ "Ponowa" w Przemyślu - adres zamieszczony w stopce strony).
Wniosek zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.